Nederland

Buurtinitiatieven en Buurtbeleid in Nederland Anno 2004 (WRR Webpublicaties) (Dutch Edition)

Buurtinitiatieven en Buurtbeleid in Nederland Anno 2004 (WRR Webpublicaties) (Dutch Edition) by C. A. Hazeu
Dutch | Dec. 8, 2005 | ISBN: 9085550416 | 380 Pages | PDF | 1 MB

Ten behoeve van het WRR-rapport Vertrouwen in de buurt (2005) is door de WRR ook een eigen veldonderzoek uitgevoerd. De resultaten van de onderzochte casussen, een 28-tal good practices, zijn in deze webpublicatie beschikbaar gesteld.

Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 26, 2017
Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition)

Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition) by Irene Stengs
Dutch | Apr. 2, 2012 | ISBN: 9089644059 | 238 Pages | PDF | 4 MB

Nieuw in Nederland: Feesten en rituelen in verandering levert een bijdrage aan het publieke debat over immigranten, cultuur en nationalisme. Het boek stelt het idee ter discussie dat in Nederland migrantenculturen bestaan met elk hun eigen traditionele feesten en rituelen. De onderliggende aanname dat migranten vastomlijnde gemeenschappen met eigen culturen vormen, wordt aan de hand van etnografisch onderzoek weerlegd.

Identificatie met Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 20, 2017
Identificatie met Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition)

Identificatie met Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition)
Dutch | Sep. 17, 2007 | ISBN: 9053564284 | 248 Pages | PDF | 4 MB

De Nederlandse identiteit is sinds enige jaren weer een veelbesproken onderwerp. De uitbreiding van de Europese Unie,de snelle globalisering die Nederland voor- en nadelen biedt en individualiseringsprocessen zorgen voor hernieuwde aandacht voor de vraag wie ‘wij’ zijn. Met name in de context van immigratie en integratie wordt ‘de nationale identiteit’ naar voren geschoven als antwoord op publieke en politieke zorgen over gemeenschappelijkheid en maatschappelijke samenhang. Op deze manier dreigt nationale identiteit een politiek en beleidsmatig antwoord te worden voor een integratieprobleem, terwijl de vraag naar wie wij zijn en wat ons bindt in essentie een samenlevingsprobleem is.
Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (Rapporten aan de regering - We

Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (Rapporten aan de regering - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ; 8) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Netherlands)
Dutch | 1976 | ISBN: 9012012996 | 64 Pages | PDF | 1 MB

Volgens het Ontwerp van Wet tot instelling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft de Raad tot taak: a. ten behoeve van het regeringsbeleid gefundeerde informatie te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen bei'nvloeden en daarbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten, probleemstellingen te formuleren ten aanzien van de grote beleidsvraagstukken en beleidsalternatieven aan te geven; b. een wetenschappelijk gefundeerd kader te ontwikkelen dat de regering ten dienste staat voor het stellen van prioriteiten en het voeren van een samenhangend beleid; c. ten aanzien van werkzaamheden op het gebied van toekomstonderzoek en planning op lange termijn, zowel binnen als buiten de overheid, voorstellen te doen inzake het opheffen van structurele tekortkomingen, het bevorderen van bepaalde onderzoekingen en het verbeteren van communicatie en coordinatie.

Vrij Nederland - 3 December 2016  Magazines

Posted by Torries at Dec. 1, 2016
Vrij Nederland - 3 December 2016

Vrij Nederland - 3 December 2016
Dutch | 116 pages | True PDF | 23 MB

Vrij Nederland - 8 Augustus 2015  Magazines

Posted by Torries at Aug. 11, 2015
Vrij Nederland - 8 Augustus 2015

Vrij Nederland - 8 Augustus 2015
Dutch | 84 pages | True PDF | 24,3 MB

Playboy Nederland - April 2015  Magazines

Posted by FAV2009 at April 23, 2015
Playboy Nederland - April 2015

Playboy Nederland - April 2015
Dutch | 130 pages | HQ PDF | 79.16 MB

Playboy Netherlands edition is made especially for you with the issues and items that make it the most readable magazine for men with the unique beauty of Nederland women inside.

Playboy Nederland - March 2015  Magazines

Posted by FAV2009 at March 19, 2015
Playboy Nederland - March 2015

Playboy Nederland - March 2015
Dutch | 128 pages | PDF | 50.52 MB

Playboy Netherlands edition is made especially for you with the issues and items that make it the most readable magazine for men with the unique beauty of Nederland women inside.
Organizational Innovation by Integrating Simplification: Learning from Buurtzorg Nederland

Organizational Innovation by Integrating Simplification: Learning from Buurtzorg Nederland (Management for Professionals) by Sharda S. Nandram
English | 2014 | ISBN: 3319117246 | 225 pages | PDF | 3,3 MB

Playboy Nederland - November 2014  Magazines

Posted by FAV2009 at Nov. 14, 2014
Playboy Nederland - November 2014

Playboy Nederland - November 2014
Dutch | 112 pages | HQ PDF | 96.93 MB

Playboy Nederland edition is made especially for you with the issues and items that make it the most readable magazine for men with the unique beauty of Nederland women inside.