Nederland

Organizational Innovation by Integrating Simplification: Learning from Buurtzorg Nederland

Organizational Innovation by Integrating Simplification: Learning from Buurtzorg Nederland (Management for Professionals) by Sharda S. Nandram
English | 2014 | ISBN: 3319117246 | 225 pages | PDF | 3,3 MB
Speciale Catalogus 2002: Postzegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen. 61e Editie

Speciale Catalogus 2002: Postzegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen. 61e Editie
Publisher: N.V.P.H. | 2002 | ISBN: 9073646332 | Dutch | PDF | 720 pages | 38.92 Mb

Special catalog of the postage stamps of the Netherlands, Dutch East Indies, Indonesia, Dutch New Guinea, Curacao, Netherlands Antilles and Suriname.

Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 26, 2017
Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition)

Nieuw in Nederland: Feesten En Rituelen in Verandering (Dutch Edition) by Irene Stengs
Dutch | Apr. 2, 2012 | ISBN: 9089644059 | 238 Pages | PDF | 4 MB

Nieuw in Nederland: Feesten en rituelen in verandering levert een bijdrage aan het publieke debat over immigranten, cultuur en nationalisme. Het boek stelt het idee ter discussie dat in Nederland migrantenculturen bestaan met elk hun eigen traditionele feesten en rituelen. De onderliggende aanname dat migranten vastomlijnde gemeenschappen met eigen culturen vormen, wordt aan de hand van etnografisch onderzoek weerlegd.

Europa in Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 26, 2017
Europa in Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition)

Europa in Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Dutch | Aug. 9, 2007 | ISBN: 9053569960 | 166 Pages | PDF | 4 MB

De uitslag van het referendum op 1 juni 2005 over het Europees Grondwettelijke Verdrag legde op dramatische wijze de kloof bloot tussen politieke en publieke opinie als het gaat over Europese beleidsvorming. Tegelijk heeft het Grondwettelijk Verdrag laten zien dat nationale politici en bestuurders er niet in slagen te functioneren als adequate verbindingsschakels tussen 'Europa' en burgers.
Schets van een beschavingsoffensief: Over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland (WRR Verkenningen) (Dutch Edition)

Schets van een beschavingsoffensief: Over normen, normaliteit en normalisatie in Nederland (WRR Verkenningen) (Dutch Edition) by G. van den Brink
Dutch | May 24, 2004 | ISBN: 9053566635 | 215 Pages | PDF | 4 MB

Er wordt vaak gesproken over normvervaging en normverval. In deze derde WRR Verkenning laat cultuursocioloog Gabriël van den Brink echter zien, dat dit een eenzijdige interpretatie is van de werkelijkheid. Er is juist veeleer sprake van een ophoging van onze normen, waardoor we steeds hogere eisen gaan stellen aan het gedrag van anderen.
In Debat over Nederland: Veranderingen in Het Discours Over de Multiculturele Samenleving en Nationale Identiteit (WRR Webpubli

In Debat over Nederland: Veranderingen in Het Discours Over de Multiculturele Samenleving en Nationale Identiteit (WRR Webpublicaties) (Dutch Edition) by Fleur Sleegers
Dutch | Sep. 21, 2007 | ISBN: 9053564470 | 97 Pages | PDF | 1 MB

De toon en de inhoud van de debatten over de multiculturele samenleving zijn de laatste jaren veranderd. Van links tot rechts is de politiek teruggekomen van een lang in stand gehouden consensus dat de komst van migranten een verrijking van de samenleving betekende. Het inzicht dat de toegenomen culturele diversiteit en de aanwezigheid van steeds meer moslims in de Nederlandse samenleving (ook) problemen met zich heeft meegebracht is nu uitgangspunt van de discussie.

Identificatie met Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition)  eBooks & eLearning

Posted by lengen at April 20, 2017
Identificatie met Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition)

Identificatie met Nederland (WRR Rapporten) (Dutch Edition)
Dutch | Sep. 17, 2007 | ISBN: 9053564284 | 248 Pages | PDF | 4 MB

De Nederlandse identiteit is sinds enige jaren weer een veelbesproken onderwerp. De uitbreiding van de Europese Unie,de snelle globalisering die Nederland voor- en nadelen biedt en individualiseringsprocessen zorgen voor hernieuwde aandacht voor de vraag wie ‘wij’ zijn. Met name in de context van immigratie en integratie wordt ‘de nationale identiteit’ naar voren geschoven als antwoord op publieke en politieke zorgen over gemeenschappelijkheid en maatschappelijke samenhang. Op deze manier dreigt nationale identiteit een politiek en beleidsmatig antwoord te worden voor een integratieprobleem, terwijl de vraag naar wie wij zijn en wat ons bindt in essentie een samenlevingsprobleem is.
Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (Rapporten aan de regering - We

Buitenlandse invloeden op Nederland: Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (Rapporten aan de regering - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ; 8) (Dutch Edition) by Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Netherlands)
Dutch | 1976 | ISBN: 9012012996 | 64 Pages | PDF | 1 MB

Volgens het Ontwerp van Wet tot instelling van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft de Raad tot taak: a. ten behoeve van het regeringsbeleid gefundeerde informatie te verschaffen over ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving kunnen bei'nvloeden en daarbij tijdig te wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten, probleemstellingen te formuleren ten aanzien van de grote beleidsvraagstukken en beleidsalternatieven aan te geven; b. een wetenschappelijk gefundeerd kader te ontwikkelen dat de regering ten dienste staat voor het stellen van prioriteiten en het voeren van een samenhangend beleid; c. ten aanzien van werkzaamheden op het gebied van toekomstonderzoek en planning op lange termijn, zowel binnen als buiten de overheid, voorstellen te doen inzake het opheffen van structurele tekortkomingen, het bevorderen van bepaalde onderzoekingen en het verbeteren van communicatie en coordinatie.

Vrij Nederland - 3 December 2016  Magazines

Posted by Torries at Dec. 1, 2016
Vrij Nederland - 3 December 2016

Vrij Nederland - 3 December 2016
Dutch | 116 pages | True PDF | 23 MB

Vrij Nederland - 26 November 2016  Magazines

Posted by Torries at Nov. 29, 2016
Vrij Nederland - 26 November 2016

Vrij Nederland - 26 November 2016
Dutch | 84 pages | True PDF | 17 MB