Hara Kiri 2

Hara Kiri #2  Comics

Posted by Coda at Oct. 6, 2015
Hara Kiri #2

Hara Kiri #2
Spanish | CBR | 57 pages | 54.8 MB
Humor bestia y sangriento

Hara Kiri #108  Comics

Posted by Coda at May 31, 2016
Hara Kiri #108

Hara Kiri #108
Ed. Iru, 1988 | Spanish | CBR | 48 pages | 43.2 MB
Humor bestia y sangriento

Hara Kiri #106  Comics

Posted by Coda at May 17, 2016
Hara Kiri #106

Hara Kiri #106
Ed. Iru, 1988 | Spanish | CBR | 48 pages | 44.8 MB
Humor bestia y sangriento

Hara Kiri #94  Comics

Posted by Coda at May 11, 2016
Hara Kiri #94

Hara Kiri #94
Ed. Iru, 1988 | Spanish | CBR | 48 pages | 48.8 MB
Humor bestia y sangriento

Hara Kiri #93  Comics

Posted by Coda at May 8, 2016
Hara Kiri #93

Hara Kiri #93
Ed. Iru, 1988 | Spanish | CBR | 48 pages | 58.1 MB
Humor bestia y sangriento

Hara Kiri #91-92  Comics

Posted by Coda at April 26, 2016
Hara Kiri #91-92

Hara Kiri #91-92
Ed. Iru, 1989 | CBR/RAR | Spanish | 2 núm. | 90 MB Total
Humor bestia y sangriento

Hara Kiri #86-87  Comics

Posted by Coda at March 16, 2016
Hara Kiri #86-87

Hara Kiri #86-87
Ed. Iru, 1989 | CBR/RAR | Spanish | 2 núm. | 90.9 MB Total
Humor bestia y sangriento

Hara Kiri #69, #105  Comics

Posted by Coda at Feb. 24, 2016
Hara Kiri #69, #105

Hara Kiri #69, #105
Ed. Iru, 1987 | CBR/RAR | Spanish | 2 núm. | 87.5 MB Total

Hara Kiri #64, #68  Comics

Posted by Coda at Feb. 10, 2016
Hara Kiri #64, #68

Hara Kiri #64, #68
Ed. Iru, 1987 | CBR/RAR | Spanish | 2 núm. | 109 MB Total

Hara Kiri #18  Comics

Posted by Coda at Dec. 13, 2015
Hara Kiri #18

Hara Kiri #18
Ediciones Amaika S.A. | Spanish | CBR | 56 pages | 64 MB